Satelit ve městě

Zadání: Bolavá místa měst a obcí – Opuštěný industriál

Tj. např. i objekty či areály nádražní, vojenské, dopravní, zemědělské, důlní šachty, ale i prostředí, ve kterém se pomalu „degradovala struktura zástavby“ a vznikly a vznikají vnitřní městské periférie i díky sociálně ekonomickým podmínkám.

Kde: Ostrava, Ferona

Jedná se o lokalitu, která je v současnosti hodně kontaminována bývalým průmyslem. Nicméně zadáním by bylo navrhnout takové funkční a urbanistické řešení, které pomůže oživit tuto v minulosti průmyslovou část města v době, kdy kontaminace bude vyřešena a území připraveno pro další nové využití. Lokalita má vazbu na nedalekou universitu a plánovaný sportovní areál. Rozkládá se kolem jedné z páteřních ostravských komunikací spojujících Jižní město a Porubu a centrum města.

Kdy: 2014

Ostrava je metropolí Moravskoslezského kraje. Pokud bychom o nich však mluvili jako o jednom městě, bylo by to jisté zjednodušení. Ve skutečnosti se jedná o jakési „trojměstí“ Moravské Ostravy, Poruby a Jihu, které tvoří pomyslný trojúhelník. Zhruba uprostřed něj se nachází bývalá industriální zóna Ferona, která čeká na svou rekultivaci. Následně se bude jednat o velmi perspektivní území.

Jakožto ostravský rodák bych rád mluvil optimističtěji, ale naše město nevzkvétá. Centrum chřadne a obyvatel spíše ubývá. Velké množství z nich se ale nestěhuje daleko. Chtějí si pouze splnit svůj sen o lepším bydlení – malý domek se šikmou střechou a kousek zahrady. V Ostravě zůstávají svou prací a studiem a na noc odjíždějí domů. A to nevede k ničemu dobrému. Město řídne, domy jsou prázdné. Žádná veselá budoucnost.

yaa_2014_03

Právě tyto dvě témata jsem se rozhodl spojit a řešit ve svém příspěvku v soutěži Young Architects Award 2014.

Lokalita Ferona je dnes opuštěným lánem země. Stopy industriálu zde prakticky nejsou. V budoucnu by měla proběhnout rekultivace území. Následně se naskytne volný prostor s potenciálem polohy v geometrickém středu města.

Na tomto území navrhuji postavit „satelit“, který dnes obíhá kolem města. Měl by to být prostor pro plnění snů bez přirozených nevýhod, které s sebou dnešní satelity nesou. Plocha je pokryta racionálním rastrem ulic, který má odkazovat na industriální minulost. Kolmou síť ulic protíná jediná diagonála, která kontextuálně reaguje na fungující průmyslový areál ležící nedaleko. Jasný systém vytváří pravidelné bloky, které jsou rozparcelovány pro jednotlivé domy. Jednotlivé bloky jsou napříč přepůleny pěší ulicí tak, aby měli chodci k dispozici širokou a dostatečně různorodou síť komunikací. Bloky zároveň nejsou příliš dlouhé.

yaa_2014_situace

Jeden celý blok je věnován veřejnému prostoru. Na jedné půlce se na něm nachází rybník, na druhé půlce se nachází náves. Může sem přijet cirkus, farmářský trh nebo sousedská slavnost. Mělo by to být centrum celé čtvrti.

yaa_2014_11

V celém území jsou pouze tři typy domů – domy řemeslníků a obchodníků, řadové domy a domy v zeleni.

Domy řemeslníků se koncentrují kolem návsi a podél obchodní ulice. V přízemí je prostor pro dílnu, obchod nebo hospodu. V patře pak bydlí sám majitel. I v sobotu tak můžete jít pěšky pro rohlíky nebo večer na fotbal do hospody. Zároveň se nemusí konat ranní exodus za prací.

Řadové domy jsou zvoleny pro svou kompaktnost a hustotu, kterou dovedou vytvořit. Zároveň napomáhají pocitu intimity, která je v takovém sousedství nesmírně důležitá. V přední části domů není nutné budovat ploty a veřejný prostor je tak daleko širší a s měkčím okrajem.

Po okrajích čtvrti jsou umístěny domy v zeleni. Jednotlivé domy mezi stromy mají za úkol naředit strukturu a zajistit přirozený prostup čtvrti do okolí. Důležité je, že všechny domy mají okno z obývací části přímo na ulici. Ta by tak měla být pod neustálým přirozeným dohledem obyvatel.

Při vstupu do území je ponechána volná plocha pro budoucí veřejné využití. Může zde být školka, škola nebo sportoviště. Co si budou obyvatelé přát. Zároveň může vzniknout něco nového po nastěhování a napomoci identifikaci místních s lokalitou. To je taky důležité.

Opuštěný industriál s sebou přináší romantické prostory, ale také území kde je historie připomínána málo nebo vůbec. Je třeba nepropadnou přílišné nostalgii a území správně rekultivovat a popřípadě znovu účelně využít. Ostrava má evidentně nedostatek „míst pro plnění snů“ a zároveň řídne. I tento demografický vývoj je důsledkem industriální minulosti a je třeba se s ním vyrovnat. Tento návrh může pomoci rekultivovat území a zároveň rekultivovat populaci zasaženou postindustrializmem.

Ulice řemeslníků

Ulice kde se v přízemí pracuje a prodává a v ostatních patrech se bydlí. Řemeslníci a obchodníci slouží celé čtvrti. Je to centrum lokality, kde můžete sehnat vše, co potřebujete.

yaa_2014_vizualizace5_ps

Obytná ulice

Řadové domy na jedné i druhé straně. Důležitý je prostor bez plotů, který je dostatečně měkký a přívětivý. Každý dům má svůj vlastní domovní strom.

yaa_2014_vizualizace7_ps

Propojovací ulice

Propojovací ulice zajišťují dostatečnou hustotu komunikací pro pěší. Zároveň zkracují ulice a napomáhají správnému měřítku.

Náves

Každá obec potřebuje svou náves. Někam musí přijet cirkus, lidé se musí někde setkávat. Po obvodu jsou domy s obchody a službami.

yaa_2014_vizualizace4_ps

Rybník

V přirozeném centru celé čtvrti je rybník. Vlhkost vody a stín stromů vytváří ideální místo pro odpočinek a relaxaci. A můžete vypustit i lodičky.

yaa_2014_vizualizace3_ps

Rezervní prostor

Při vstupu do území je ponechán rezervní prostor pro budoucí veřejné využití. Může zde stát školka, škola nebo sportoviště. Cokoliv si budou obyvatelé přát. Zkrátka něco co poslouží přímo i nepřímocelé oblasti.

Struktura

Racionální struktura pravoúhlé sítě je odkazem na industriální historii území. Zároveň je to jakási parafráze stroje na bydlení – stroje na žití.

Dům řemeslníků

Klasický dům navazující na archetyp městského domu. V přízemí je krám, v patrech se bydlí. Důležitý je přímý kontakt obchodu s ulicí.

yaa_2014_vizualizace2_ps

Řadový dům

Dům vytváří hustou strukturu a napomáhá intimitě prostředí, která je nesmírně důležitá. Z obýváku vede okno přímo na ulici, bezpečí je tak zajištěno. V zahradě je dostatek intimity pro každého.

yaa_2014_vizualizace1_ps

Dům v zeleni

Pokud chcete samostatný dům v zeleni, můžete bydlet na okraji čtvrti. Okolí proniká přirozeně dovnitř. Zeleň je kam se podíváš.

yaa_2014_vizualizace6_ps

yaa_2014_poster

Tato prezentace vyžaduje JavaScript.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s