Polyfunkční dům v centru Ostravy

Zadání: polyfunkční dům na nároží ulic Pivovarská a Velká

Ostravské centrum není v dobrém stavu. Zažívá odliv drobných obchodníků. Velká část obyvatel se odstěhovala již před několika lety. Mnohé kanceláře, které je nahradily, zejí prázdnotou. V tomto neveselém stavu se objevuje teoretická možnost zastavit území velkého parkoviště mezi ulicemi Velká, Muzejní, Pivovarská a Dlouhá. Chybí zde v podstatě jeden celý blok, který by mohl být znovu postaven a mohl by tak napomoci celému svému okolí. Jak na to?

pdo_DSCN1577

Kde: Ateliér Radima Václavíka
Kdy: letní semestr 2013 – 2014, VŠB-TU

Teoreticky je celý blok zadáním rozdělen na jednotlivé parcely. Celý prostor je následně vyplněn makrostrukturou železobetonového skeletu. Zdánlivě si tak každý dům hraje na svém vlastním písečku. Je však důležité si stanovit pravidla jednání tak, abych svým chováním neomezoval ostatní a choval se co nejzodpovědněji ke svému okolí. Takováto sebe-omezení mi napomohou k nalezení správného řešení.

pdo_vizualizace2_ps

Analýzou okolních bloků v centru Ostravy je zkoumáno procento zastavění. Čísla se pohybují od 87% k 57%. Čím mladší je zástavba, tím jsou čísla nižší. Pro naše řešení je, vzhledem ke kontextu okolí, stanovena hodnota 70% zastavěnosti. Standardní geometrie uliční čáry je tak doplněna o geometrii dvorní čáry.

Zároveň je zvažována funkce a přínos parteru budovy pro město. Pro jeho zdravý život nejsou důležité pouze veřejné a prostory, ale neméně také vše, co je obklopuje a vymezuje. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby 100% plochy parteru bylo věnováno městu, respektive obslužnosti veřejného prostoru. Tato plocha může být využívána komunikačními plochami, komerčními prostory, samotným veřejným prostorem a také parkováním, které vnímám jako veřejnou aktivitu.

Aby výsledkem nebyl chaos, je vytvořena sada pravidel, jak v takovémto prostředí navrhovat. Ta umožňují potřebnou variabilitu, zároveň však předcházejí nepříjemným problémům.

pdo_17 (2)

Z hlediska širšího kontextu je třeba vnímat polohu parcely. Nachází se na rozhraní rozdílných prostředí centra města a Černé louky. Zároveň vytváří pomyslná záda města. Považuji proto za důležité, aby dům vytvářel důstojnou hranu a nepřispíval tak k pocitu periferie v oblasti Černé louky. Řešená parcela se zároveň nachází na jižním rohu celého bloku směrem k Divadlu loutek. Je proto nesmírně důležité prvek nároží dostatečně akcentovat.

Koncept celé makrostruktury je přenesen i do uspořádání samotného domu. Rastr je vyplňován jednotlivými jednotkami – struktura domu je vyplňována jednotlivými byty a prostory.

pdo_13 (2)

Pro koncept domu je klíčovým slovem růst. Na parcele vyrůstá podstava, která funguje jako parter domu. Jsou v ní 3 nebytové komerční jednotky, které je možné rozšířit do 1. podzemního podlaží a tři garáže. V každé mohou díky patrovému zakladači parkovat 2 automobily. Západní roh parcely je volný pro průchod do dvora. Obchodní jednotky jsou tak přístupné z obou stran, vzniká jakási forma pasáže a vnitřní dvůr celého bloku je propojen s ulicí. Toto uspořádání napomáhá vrstevnatosti a různorodosti města.

pdo_16 (2)

Nad podstavou vyrůstá 6 vertikálních jednotek. V každé je umístěn 1 byt různé velikosti. Některé jsou zakončeny střešní terasou, která slouží sousední jednotce. Vždy ke dvojici bytů připadá jedna obchodní jednotka a jedna garáž. Do bytů se vstupuje v úrovni 2. nadzemního podlaží z pavlače, na kterou je přístup ze dvora. Pavlač je rozšířena a vzniká tak společný prostor pro obyvatele, kde se mohou setkávat. Pavlač zároveň slouží jako zastřešení vstupů do komerčních jednotek.

pdo_vizualizace3_ps

pdo_vizualizace1_ps

Fasády jsou jako symbol růstu zakončeny pilovitým tvarem střechy. Zároveň je tak zdůrazněno nároží směrem k Divadlu loutek. Okenní otvory jsou řešeny jako kombinace otevíravých a fixních výplní dvou rozměrů. K bytům jsou přidány balkóny, které zintenzivňují kontakt obyvatel s ulicí a nabízejí další komfortní prostory.

Materiály jsou voleny s ohledem na přiměřenost městského domu. Fasády jsou z hlazené omítky, v parteru je použita rozdílná barevnost než v ostatních patrech. Výplně otvorů jsou hliníkové. Konstrukce je provedena jako železobetonový vyzdívaný skelet.

Design uličního prostoru se snaží skloubit tradiční vzhled dlážděné ulice s moderním symbolickým ztvárněním. Do uliční roviny je převedena struktura města – topologie místa a topologie města. Topologii místa tvoří domy a jednotlivé prvky uličního prostoru (stromy, …). Kolem nich se vinou linky v podobě jakýchsi siločar. Topologie města je symbolizována dostředivostí náměstí. Střed náměstí je zároveň středem kružnic, které v podobě určitých vrstevnic značí polohu místa vzhledem ke středu města. Všechny tyto linky jsou reálně znázorněny betonovými pásky, které vyznačují jednotlivá pole dlažby. Tato symbolika nemusí být pro člověka hned na první pohled jasná, přesto ji považuji za důležitý zdroj nevědomých vjemů.

pdo_18 (2)

Ulice je pojata jako jednoúrovňový prostor, kde se mísí automobily i lidé. Prostory pro jednotlivé účastníky jsou spíše naznačeny pomocí dlažby. Tento rovnocenný přístup by měl napomoci bezkoliznímu a přirozenému užívání.

pdo_posterA3

Celé portfolio k prohlédnutí na issuu.com.

Tato prezentace vyžaduje JavaScript.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s