ZŠ Roztoky

Zadání: Dostavba základní školy Roztoky u Prahy

Navržené objemové řešení dostavby naplní původní záměr vybudovat klasickou školní budovu se středním, čtyřpodlažním traktem s hlavním vstupem a dvěma bočními symetrickými třípodlažními křídly. Areál školy tak nabude své zamýšlené finální podoby. Tato finální podoba se ale může radikálně lišit od původně zamýšlené symetrické kompozice školy, která dnes uzavírá prostor Školního náměstí v Roztokách. Řešení vztahu původní a nové architektury školy je ponechán na úvaze soutěžících. Umístění dostavby na pozemku školy bude respektovat snahu dále smysluplně využívat pozemek školy pro venkovní sportovní aktivity žáků. Pozice pro dostavbu není nutně určena pouze nezastavěnou plochou pro chybějící jižní křídlo zamýšlené symetrické kompozice školy. Není stanoven povinný maximální poměr zastavěné a nezastavěné plochy školního pozemku. Samostatný nový vstup do dostavby bude plnit funkci druhého pomocného vstupu do školy pro žáky a personál. Funkce hlavního vstupu ve stávající budově zůstane zachována.

Dostavba naplní přiložený stavební program. Konkrétní podoba učeben, jejich uspořádání a umístění v jednotlivých podlažích dostavby je ponecháno na úvaze soutěžících. Účastníci soutěže nemusí ve všech parametrech ctít současné typologické a hygienické normy doporučené nebo platné pro školskou výstavbu. Cílem soutěže je také ukázat na možné alternativní způsoby výuky na základním stupni našich škol. TZB budovy dostavby může být napojeno na TZB ve stávající školní budově. Dostavba bude fungovat jako samostatný funkční celek, není třeba se vázat na funkční náplň dnešní školy, požadavkem ovšem zůstává možnost co nejvíce uživatelsky komfortního komunikačního spojení obou částí školy.

Vybrané prostory školy (zasedací místnost, gymnastický sál, tělocvična) jsou určeny také pro mimoškolní využití pro veřejnost města. Soutěžní návrhy by měly pracovat s konceptem otevřené školy, charakterizované flexibilitou provozů a naplňovat tak záměr sdílení jejích prostor s mimoškolní veřejností.

Kdy: 2013

_vizualizace5

Kde: Roztoky u Prahy

Školní pozemek společně s původně symetricky zamýšlenou budovou školy je umístěn v západním závěru Školního náměstí, velkolepě komponovaného na zeleném pruhu (původně zamýšleno jako hlavní náměstí, směřující v ose západ-východ na terénní hranu na Vltavou), lemovaného po stranách ulicemi se stromořadím. Vzhledem k tomu, že tato urbanistická koncepce nebyla díky okolnostem dokončena, zelený pruh začala v první polovině 20. století obklopovat individuální výstavba rodinných domů. Stávající školu lze vnímat spíše jako akcent uprostřed zahradního města nežli jako dominantu hlavního náměstí.

Tato zahradní čtvrť města Roztoky (v jehož přibližném těžišti se škola nachází) působí na diváka urbanisticky i architektonicky (stylově) prostředím, které poskytuje díky velikému podílu zeleně (zelené pruhy, veliké zahrady) a nízké hladině zástavby (zpravidla dvoupodlažní + podkroví) harmonickým dojmem.

Sny

Projekt dostavby druhého křídla byl plný vzpomínání, přemýšlení a hodnocení. Hlavou mi prolétla má školní léta. Myšlenky plné nadšení střídaly ty se špatnými zážitky, i když těch nebylo mnoho. Škola je pro nás studenty tím nejbližším prostředím. Chodili jsme tam ještě nedávno a nyní máme příležitost takovou budovu sami navrhnout. Můžeme vylepšit, co se nám nelíbilo.

_vizualizace6

Co?

Mé vzpomínky jsou převážně kladné, snad i proto chci navrhnout normální, běžnou školní budovu. Nové křídlo si má udržet svou původní zamýšlenou polohu i hmotu. Nová budova nemá být exhibicí převyšující svou starší sestru. Zároveň chci zachovat co možná nejvíce volného pozemku školy, aby žáci mohli trávit čas i mimo plné zdi na čerstvém vzduchu.

_05

Jak?

Přístavba druhého křídla je umístěna do míst, kde bylo plánováno původní křídlo. Časový odstup je vyjádřen drobným ustoupením hmoty na stranu. Přístavba je tak propojena s původní budovou spojujícím krčkem. Hmota je zakončena sedlovou střechou s mírně asymetrickým sklonem. Výšky hřebene i hlavní římsy jsou identické s výškami na původním křídle.

Za dvojtraktem nové přístavby je umístěna hmota tělocvičny, gymnastického sálu, zasedací místnosti a potřebného zázemí. Šedové zastřešení je výhodné pro osvětlení interiéru a pocitově zmenšuje měřítko velkého objemu. Pro co největší přiblížení struktuře okolí, která je tvořena rodinnými vilkami, je hmota členěna i vertikálně. Velká budova je tak transformována do řady „malých domečků se šikmou střechou“.

_04

Co?

Chtěl bych školákům i učitelům nabídnout něco navíc. Školní budova by jim měla poskytovat potřebnou variabilitu pro různé metody učení. Zároveň by škola neměla obsahovat pouze třídy a celé prostředí by mělo být co nejvíce transparentní. Není potřeba nic schovávat. Žáci mohou vidět vše a může jim to jenom prospět.

Jak?

Tvar kmenové učebny je volen záměrně. Čtvercový půdorys umožňuje mnoho různých uspořádání výuky – frontální, centrální, roztroušené,… Třídy jsou přisvětlovány z chodby světlíky. Vedle každých dveří je umístěno okno. Každý tak může výuku pozorovat. Nic neprobíhá „za zavřenými dveřmi“. Na každém patře jsou tři kmenové učebny a vždy jedna specializovaná místnost – patrová sborovna, počítačová učebna a knihovna. Každá škola musí mít knihovnu. Ve čtvrtém patře, pod střechou, je multifunkční nedělený prostor. Výuka zde může probíhat paralelně, všichni žáci se mohou učit společně,… Učitelé i žáci si mohou prostor přizpůsobit svým potřebám. Všemi patry prostupuje hala. Ta přináší světlo do hloubky dispozice a opticky i orientačně propojuje celý prostor. Přístavba je s původní budovou propojena na prvním, druhém i třetím podlaží. Dnešní hlavní vstup je zachován a obsluhuje i dostavbu. Soužití nové a staré budovy by tak mělo být harmonické a bez konfliktů.

_vizualizace2

Spojovací komunikace mezi přístavbou školy a tělovýchovným zázemím je nahrazena skromnou galerií. Ostatní prostory školy jsou funkčně naprosto nezávislé. Podélná hala obsluhuje tělocvičnu, gymnastický sál i jejich zázemí. Zasedací místnost je o patro výše, opticky je propojena s halou i s galerií.

Vítězství?

Chtěl jsem školu obyčejnou s něčím navíc. Chtěl jsem, aby přirozeně naplnila původní hmotový koncept a zároveň se měřítkově přiblížila okolní zástavbě. Chtěl jsem školu transparentní.

Věřím, že se mi to povedlo.

Závěrem si dovolím přidat několik citátů jednoho z největších českých sportovců, Emila Zátopka, a jeden návrh.

„Nemůžeš? Přidej!“

„Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.“

„Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton.“

Základní škola v Roztocích u Prahy dnes nenese ničí jméno. Co takhle právě Emil Zátopek? Myslím, že by to bylo dobré spojení.

_vizualizace3

Tato prezentace vyžaduje JavaScript.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s