Les ve městě

Zadání: Vstupní prostor ZŠ Jasanová 2 a přilehlé prostranství

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu vstupní části budovy, čímž se rozumí obvodová zeď budovy situovaná na jižní stranu, vstupní schodiště včetně dveří a závětří.

Přilehlé prostranství je asfaltová plocha před vstupním prostorem včetně opěrné zídky a schodiště, které vede na tuto plochu z komunikace pod její úrovní. Dále je prostranství ohraničeno oplocením sousedního objektu MŠ a ZŠ, dále přiléhající fasádou stávající kotelny bytových domů, včetně fasády vstupní do kotelny. Dále je prostranství ohraničeno opěrnou zdí ke komunikaci a parkovišti.

Ocenění: 3. místo ve veřejné architektonické soutěži, oceněný projekt

_obraz2

Kde: Jasanová 2, Brno – Jundrov

Budova ZŠ Jasanová 2 se nachází na pozemku p.č. 1688/75 k.ú. Jundrov, přilehlé prostranství je část pozemku p.č. 1688/84 k.ú. Jundrov, která je před vstupními prostory do budovy školy včetně schodů vedoucích do nižší úrovně pozemku.

Kdy: 2013
jasanova_vizualizace2

Les je prostorem života, přírody, fungování přirozených procesů. V lese se dá zažít spousta zábavy a dobrodružství a zároveň se člověk – dítě může naučit spoustu nových věcí. Do lesa chodíme rádi. Posloucháme ticho a nebo hluk místního života. V lese si můžeme odpočinout, ale také tam „potit krev“. Les je prostě fajn.

jasanova_koncept01

Život je barvitá cesta plná zastávek, odboček, překážek, křižovatek,… Je to složitý organismus, ve kterém není jednoduché se vyznat, není jednoduché ho pochopit a už vůbec není jednoduché jím projít. Dětství je sice jen jeho malou částí, ale bezpochyby tou nejdůležitější. Právě tehdy vše poznáváme, objevujeme a učíme se. Nemůžeme ale spoléhat pouze sami na sebe, někdo nám musí být průvodcem a učitelem, někdo nám musí život představit.

Projekt „les ve městě“, řešení vstupního prostoru budovy ZŠ Jasanová 2 a přilehlé prostranství, je zpodobněním lesa a života. Ukazuje dětem barvitost a různorodost prostředí, ve kterém žijí. Příroda kontrolovaná a nekontrolovaná, výsledky lidské racionality – techniky i výsledky emotivní estetiky, prostor k předvádění se i prostor k pozorování. Les ve městě je galerií života, galerií možností života, galerií podstaty lidské existence.

jasanova_koncept02

Kruhové okno napravo od vstupu je nahrazeno stejným oknem, které je použito v pravé části fasády. Celkový dojem je doplněn použitím žaluzií, které navazují na ty již existující. Estetika fasády tak působí jednotným a kompaktním dojmem. Podobný princip by bylo vhodné aplikovat i na fasádu kotelny. Celý předprostor by tak získal na přirozenosti a intimitě.

Před vstupem do bytu školníka je navrženo velkorysé zápraží a je mu tak dodána jistá důstojnost.

jasanova_pudorys

Současný povrch je nahrazen klasickými dlažebními kostkami. Východní část (za sochou kohouta) je vyvýšena a vzniká tak pobytové schodiště a tribuna – jeviště pro libovolné využití. Zároveň je umožněn bezbariérový přístup do školy pomocí ramp. Obvodová zídka je snížena a nahrazena zábradlím. Celé prostranství tak získává na atraktivitě pomocí výhledu do krajiny – města. Socha kohouta je zachována a použita jako přirozená součást celého konceptu. Dlažba není použita v celém území, ale pouze v pohybových koridorech. Zbytek je ponechán zeleni v divoké nebo zkulturněné – pobytové podobě. V prostoru jsou nově vysazeny dva stromy a instalovány tři sochy zpodobňující galerii života. Střecha je nesena „lesem“ sloupů a jsou v ní prořezány otvory, které osvětlují prostor a inscenují děje v něm. Spodní strana střechy je opatřena osvětlením pro noční hodiny.

Odvodnění je řešeno přirozeně – vsakem. Plocha pro odvodnění je zmenšena použitím zeleně, která zároveň vodu navrací do přirozeného cyklu.

jasanova_poster_cut

Tato prezentace vyžaduje JavaScript.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s